Tandhygienistens arbete består till största del av profylax behandlingar vilket innebär att jobba förebyggande, förebygga karies, förebygga tandlossning, behålla dina naturliga tänder längre samt undvika stora kostnader för avancerade behandlingar.