Integritetspolicy

Vi på Johannesörten värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Det är klinikens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används. Genom att godkänna denna policy när du lämnar uppgifter till oss, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Johannesörten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som patient. Personuppgifter kan även behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. De personuppgifter som vi behandlar är krypterade och behandlas enligt nedan. Kliniken behandlar de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss. Exakt vilka personuppgifter detta omfattar beror på vilka uppgifter du valt att registrera.

Varför samlar vi in personuppgifter och vilken rättslig grund har vi för att samla in personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna säkerställa en trygg och säker tandvård av högsta kvalitet. Vår verksamhet styrs även av bland annat Patientdatalagen (”PDL”), vilken kräver att vi registrerar dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att föra en patientjournal för alla våra patienter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med PDL och Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du använder vår webbsida, när du kontaktar oss via exempelvis kontaktformulär, telefon, mail, eller direkt på vår tandklinik. Detta kan inkludera:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer, etc.
  • Hälsoinformation – anledningar till att du tar kontakt med oss, t.ex. värk, tappad fyllning, ilningar i tänderna, etc
  • Information om hur du interagerar med Johannesörten – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, samt leveransnotiser när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.
  • Journalinformation och dokumentation vid behandling på vår klinik. En patientjournal ska alltid innehålla följande information: uppgifter om din allmänhälsa, bakgrund till vården, diagnoser, orsaker till större åtgärder samt detaljer om vidtagna och planerade åtgärder.

Vad gör vi med din information?

Dina personuppgifter behövs för att kunna erbjuda trygg och säker tandvård av högsta kvalitet samt för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Dessutom måste vi rapportera en del av dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Försäkringskassan och nationella hälsodataregister.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som ”känsliga personuppgifter”. Inom tandvården råder sträng sekretess för behandling av dessa typer av uppgifter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina känsliga personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lagar och föreskrifter eller om vi erhåller ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Exempel på sådana tredje parter inkluderar:

  • Leverantörer och underleverantörer, såsom leverantörer av dental tandteknik och elektroniska patientjournalsystem.
  • Kreditinstitut och kreditupplysningsföretag.
  • Myndigheter såsom Försäkringskassan.
  • Potentiella köpare vid försäljning av verksamheten.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas i krypterad form och lagras på våra eller våra samarbetspartners servrar inom EU. När du använder våra tjänster kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter till tredje part. Om du frivilligt lämnar personuppgifter till tredje part, är denna tredje part personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter. Vi rekommenderar att du läser den personuppgiftspolicy som sådan tredje part tillämpar. Vi tar inte ansvar för andra aktörers behandling av personuppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du lämnar dina uppgifter som patient, sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att uppfylla våra eller våra samarbetspartners åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data: Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Begäran av sådan information sker genom att skicka in en skriftlig begäran till tandläkarkliniken.

Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”). Vid beslut av IVO raderas din data av kliniken. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Johannesörten som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Ändringar i integritetspolicyn

Kliniken förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst, i den mån ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Cookies

Vi använder cookies för att underlätta din navigering på webbplatsen och för att möjliggöra vissa funktioner. Här finner du detaljerad information om alla cookies under respektive samtyckeskategori.

Cookies som kategoriseras som ”Nödvändiga” lagras i din webbläsare eftersom de krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt och möjliggöra grundläggande funktioner.

Vi använder även cookies från tredje part som hjälper oss att analysera hur du använder webbplatsen, lagra dina preferenser och visa innehåll och annonser som är relevanta för dig. Dessa cookies lagras endast i din webbläsare efter att du har gett ditt samtycke.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera vissa eller alla av dessa cookies. Observera att om du inaktiverar vissa cookies kan det påverka din surfupplevelse.