Tandblekning

Med tiden förändras färgen på våra tänder lite beroende på vad vi äter och dricker eller om vi är rökare.

Vi erbjuder både hemma- och klinikblekning. Vi använder Brilliant Smile. Båda behandlingarna föregås av undersökning och åldersgräns är 18 år.

Hemmablekning innebär att vi tar avtryck av tänderna och tillverkar en individuell skena, informerar och instruerar om användning och man får med sig skena och blekmedel hem. Behandlingen följs sedan upp efter ca 7-10 dagar.

Vid klinikblekning utförs behandlingen vid ett och samma tillfälle på kliniken.