Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är en del av tandvårdsstödet och det tilldelas årligen den 1 juli. Om du inte använder ditt bidrag under ett år kan du spara det och använda det under de kommande två åren. Bidragets storlek varierar beroende på din ålder:

  • För patienter mellan 24 och 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Patienter mellan 30 och 64 år får 300 kronor per år.
  • Från 65 år och uppåt återgår bidraget till 600 kronor per år.

Kontakta oss för att få mer information om hur du kan dra nytta av det allmänna tandvårdsbidraget och för att boka din tid hos oss.